© Copyright by Niepubliczne Policealne Studium Farmaceutyczne w Siedlcach
powered by
Marek Grzegorczyk
Linki
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Zdrowia
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych RP
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wydział Nauk Ścisłych
Instytut Chemii